Tagged: okumanın önemi

bilgi-sahibi-olmadan-fikir-sahibi-olanlar 2

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak

Bilmek insan oğlunun geçmişten günümüze kadar bilinmezlere karşı giriştiği mücadeledir. Bilginin kaynağı özünde insanın merakında saklıdır. Merak insanı sorgulamaya, sorgulamak insanı araştırmaya, araştırmak da insanı bilgiye ulaştırır. İnsanoğlu elde ettiği bilgiler ve tecrübeler sayesinde nesnelere, kişilere, olaylara karşı bir tutum, davranış, geliştirir. Tüm bunların bileşkesi insanı fikir sahibi yapar.